ZARGES GmbH

Zargesstraße 7
D-82362 Weilheim
Tel.: +49(881) 687 0
Fax: +49(881) 687 500

Dyrektorzy zarządzaj¹cy: Dieter Reis, Maximilian Treptow
S¹d rejestrowy: Monachium HRB 165223Prawo autorskie

© Copyright 2009-2017 ZARGES GmbH
© Copyright 2009-2017 ZARGES GmbH
Prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas w przypadku naszej ingerencji w prawa autorskie osób trzecich.Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics - usługi analiz sieciowych firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. „cookies“ - plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze i umożliwiających analizę korzystania przez Ciebie ze stron internetowych. Informacje generowane przez plik „cookie“ o korzystaniu przez Ciebie z tej strony (włącznie z Twoim adresem IP) transmitowane są do serwera Google w USA i odkładane na nim. Google korzysta z tych informacji do analizy korzystania przez Ciebie ze strony, do sporz¹dzania raportu dla właściciela strony na temat jej otwierania i do œwiadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony i sieci. Google ewentualnie przekaże te informacje osobom trzecim, o ile jest taki ustawowy wymóg, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie połączy Twojego adresu IP z innymi swoimi danymi. Możesz nie dopuścić do instalacji plików „cookie“, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Zwracamy jednakże uwagę na to, że w takim razie możesz nie mieć możliwości pełnego korzystania z funkcji tej strony. Korzystając z tej strony wyrażasz swoją zgodę na edycję Twoich danych przez Google w opisany powyżej sposób i w wymienionym celu.